ANA SAYFA !
RADYO ACIPAYAM.COM

SİTE AYNASI

Üye
32091

27
FİRMA REHBERİMİZ
KÖŞE YAZARLARIMIZ
HABER ZAMAN TUNELİ
SAYFA İZLENİMİ
Şu ana kadar

47522899

sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: 3 Nisan 2004

HİT
· Bugün

697

· Dün

5731


Karahöyükavşarı
KÖYÜN KURULUŞ VE TARİHÇESİ:

Acıpayam ve Serinhisar ilçelerine 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkistan’dan
Anadolu’ya gelen Oğuz boyları oymaklar halinde yerleşmeye başlamışlardır. Ali
Vehbi tarafından kaleme alınan Acıpayam isimli kitapta bölgenin tarihi hususunda
şu tespitlere yer verilir. Horasan’dan gelen Oğuz boylarından Avşar oymağına
mensup Karaağaç Baba’nın önderliği altındaki bir obanın Eşeler Yaylası’nın batı
eteklerinde ve Kumkısık sırtlarına bitişik olan düzlükteki Kumavşarı’nda,
bunlardan diğer bir kolunda Elma Dağı’nın batısındaki Karahüyükavşarı’nda
yerleştikleri bu köylerin aynı adı taşıdıklarından anlaşılmaktadır.Adını sevdiğim Afşar BeyleriSize bir vezirlik yakışıp dururTopla dizginini tanı kendiniKarşıda Germiyanlar bakışıp dururAfşar beyi derler bize ezeldenBülbül yuva yapmış gülden ezeldenBizim bahçemize yad eller girelidenDosta yollayacak güllerimiz kalmamışSarı topraklar gitmesin tez eldenHani benim ekmeğimi yiyenlerSamur kürkümle kır atıma binenlerGermiyanlar fermanına uyup taDövüşelim Afşar beyi diyenlerKahramanlar diyarında şaştılarŞafak söküp gün doğmadan kaçtılarÇekilen bayrağını oyuncak mı sandınAfşar beyini kancık mı sandınKaçmayın dövüşelim der Afşar BeyleriBu konuda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte köyün kurucusu Oğuz Boyları’nın
Afşar boyundan Süleyman Sarı Zeybek’tir.Aşiretin esas lideri olan ve Acıpayam
ovasına adını veren Karaağaç Baba ise halen Kumafşarı Kasabası’nda yatmaktadır.Yeşilyuva’daki
Beyazıt Han, Karahöyükafşarı’ndaki Süleyman Sarı Zeybek ve Karaağaç Baba’nın
birbirleriyle yakın akraba oldukları tahmin ediliyor. Türk Devletlerinde
Hakanlar dört aşiretten çıkmıştır.Bunlardan biride Afşar aşiretidir.Afşar
boyunun da liderlik mücadelesinden vazgeçmemesi sebebiyle Osmanlı Devleti
Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Anadolu’nun her yerine
dağıtılmıştır.Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nin yaşandığı 1730 yıllarında
İran’da Devletin başında bulunan Nadir Şah, Afşar aşiretine mensuptu.Bugün İran
Müziğinde Afşarı makamı bile vardır.Bazı tarihçiler Osmanlı Devleti’ni en çok
uğraştıran Karaman Beyliği’nin de Afşar aşiretiyle bağlarının olduğunu ileri
sürerler.Germiyan Beyliği ise katıksız Afşar boyundandır; ancak ne garip
tecellidir ki,Acıpayam ovasına yerleşen Afşar Aşireti en büyük mücadelesini yine
Germiyan oğullarına karşı vermiştir.Bunun en güzel delili Afşar Beyleri
türküsünün sözleridir.Köyün adının Karahöyükafşarı olmasını sebebi Karahöyük Köyüne yakın
olmasıdır.Kum- kısığına yakın olması sebebiyle diğer Afşar köyüne de Kumafşarı
denilmiştir.Eski istatistiklerde Karahöyükafşarı’nın daha büyük olmasına rağmen
bugün Kumafşarı daha çok gelişme göstererek nüfusunu artırmış ve belediyelik
olmuştur.Afşar veya Avşar şeklinde söylenmesinin hiçbir mahsuru yoktur; çünkü
tarihi kaynaklarda her iki şekilde söylenmektedir.Acıpayam Ovası’nın en verimli arazilerinden biride Gümüş Çukuru denilen
bölgedir.Hiç susuz yılda iki mahsulün alınabildiği nadir topraklar bu bölgededir. Köyün
ilk kurucularını çeken en önemli iki unsur galiba çukurdaki bu verimli topraklar
ile hemen bu toprakların yamacında şırıl şırıl akan su kaynağı olmalıdır.Köyün
zaten ilk mezarlığı da, yerleşim merkezide, camiside buradadır.Süleyman Sarı
Zeybek’in türbesinin yanında bir cami yapılmak istenmiş, fakat günlerce binanın
nereye konulacağına karar verilememiştir.Bir gün sabah erken geldiklerinde
caminin temellerini atılmış olarak bulurlar ve oraya artık hiç tartışmadan
camiyi inşa ederler.Bu ahşap megaron tipindeki cami eğer korunabilmiş olsaydı
herhalde bugün güzel bir tarihi değer olurdu.Köyün diğer kalabalık ailelerinden
olan Kaşlılar Antalya’nın Kaş ilçesinden,Elmalılar Elmalı ilçesinden olup,Kara
Mustafalar da Yörük olarak köye gelip yerleşmişlerdir.Afşar, kelime anlamı
olarak Vahşi hayvan avına hevesli demektir.Türklerde her boy’un kendine göre bir
sembolü vardır.Afşar aşiretinin de sembolü Çeralaçin kuşudur.Köyde günümüze kadar ulaşan tarihi bir eser mevcut değildir. Köyün doğusundaki
menekşe derelerinden toplanıp gelen çay daha önceleri sık sık köye zarar
verdiğinden Kapaklık mevkisinde güçlü bir duvar örülmek suretiyle bu zararda
önlenmiştir. Bu çay zaten ancak kuvvetli yağışlar olduğu zaman su taşar, bunun
haricinde devamlı olarak kuru olup, köy hudutlarında başka mevkilerde de akarsu
yoktur.Mesirelik yer olarak eskiden bağların içinde bulunan akarsuların civarında
köylüler toplu olarak şölenler yapar, salıncaklar kurar, topluca yenir içilir ve
eğlenilirdi. Halen mesirelik olarak kullanılan herhangi bir yer
bulunmaktadır.Eskiden şölenler sık olarak yapılırdı.Yılda bir kez Oyuklu
tepelerine bir kez Elmadağı’na çıkılır buralarda toplu olarak yemek
yenir,buradaki yatırlara dualar edilir.Ayrıca köyde de en az bir kaç defa toplu
şölenler yapılırdı.Bitki örtüsü olarak etrafındaki dağlar ve tepeler genelde makilerle kaplıdır.
Köyün karşısındaki ev karşısı ve doğusundaki tepelerdeki çamları köylü gözü gibi
korumaksuretiyle bugünlere kadar getirmiştir. Buradan çam kesmek uğursuzluk olarak
kabul edildiği gibi, kesen biri görüldüğünde hemen sert olarak uyarılır ve
gerekli yerlere haber verilir.Bu nedenle kendini bilen hiç kimse buradan odun
kesmeye asla tenezzül etmez.Ancak bazı yaşlı ve kimsesiz kadınlar köyü yakın
olması sebebiyle buralardan dal kırıntısı,çalı,çımkı kozalak vb.gibi şeyler
getirerek yakacak ihtiyacını giderirler.İklim olarak köy, sırtını Elma Dağı’nın güney yamacına dayadığından,kışlar çok
sert geçmez.Çevre köylere göre kışların en sıcak geçtiği yerlerden biri
burasıdır.Yaz mevsiminde ise ovanın diğer köylerinden çok farklı bir yapısı
olmamakla birlikte,ova köylere göre daha serin ve hoş geçtiğini söylemek
mümkündür.Karaağaç Ovası, tam anlamı ile Türk fethinin intizamının görüldüğü bir süreç
yaşamıştır. Ovanın üç ana girişi bulunmaktadır. Bu girişlerden biri Gölhisar
üzerinden giriştir ve Kumkısık adı ile anılır. Bu giriş fetih sürecinde Karaağaç
Baba tarafından tutulur ve bugünkü Kumavşarı köyü kurulur. Ovanın ikinci girişi
Yeşilova üzerinden Köpek Beli’dir. Köpek Beli’nin ovaya girişi de aynı oymaktan
Semerkentlı Süleyman Zühtü Bey tarafından tutulur ve bugünkü Karahöyükavşarı
köyü kurulur. Ovaya üçüncü giriş Denizli üzerinden Kazıkbeli Geçidi’dri ki,
bugünkü Serinhisar bölgesidir. Bu giriş de Yoran Beli’ne yerleştirilen ve uzun
yıllar bölgede iskan eden Avşar boyuna bağlı Kızıl oymağı tarafından
tutulmuştur.(Pamukkale Üniversitesi Yardımcı Doçent Turgut TOK Bey'in www.turguttok.com
sitesinden alınmıştır.)

Köyün Coğrafi Konumu:Karahöyükafşarı Köyü, Acıpayam Ovasının kuzey doğusunda yer almaktadır.Kuzeyinde
Elma Dağı,doğusunda Sırçalık Köyü,güneyinde Karahöyük Köyü,batıda Kuyucak Köyü
ile kuzey batıda Yeşilyuva Kasabası ile komşudur.

Köy Elma Dağının güney eteğinde bir su başında kurulmuş olup önünde Acıpayam
Ovası uzanmaktadır.Geçim Kaynakları:TARIM:Köyün geçim kaynağını temellerine tarım çalışmaları oluşturmaktadır. Köyün
ovasının durumu her yerinde aynı olmayıp farklı bir yapısı vardır.Genel olarak
toprak kıraç ve kumsaldır.Zaten bağcılığın önemli bir yer tutmasının belki de en
önemli sebebi torağın kumsal oluşudur.Toprağa bağlı olarak yapılan tarım
çalışmalarını şu başlıklarda toplamak mümkündür.1.Tütüncülük2.Bağcılık3.Tahıl üretimi4.Kavun, karpuz üretimi5.Afyon anason üretimi6.SebzecilikTÜTÜNCÜLÜKKöyün en önemli geçim kaynağı tütündür. Hatta diyebiliriz ki,köylü Aydın Ovasına
gitmekten ve ortakçılıktan tütün sayesinde kurtulmuştur.Zaten Acıpayam ovasının
karekteristik ürünü olan tütün Karahöyükafşarı’nda da geniş bir olanda
üretilmektedir.Köyde her aile yılda ortalama olarak 10-20 balya arasında tütün
üretmektedir.Bu ürün köylünün çoluk çocuk bir yıllık geçim kaynağıdır.BAĞCILIKAcıpayam İlçesinde bağcılığın ilk yapıldığı yer Karahüyükafşarı’dır. Halkın
tütünden sonra en önemli gelir kaynağı bağcılık ve üzümdür. Toprak ve iklim
olarak burada yetişen üzümlerin tadı ve kokusu hiçbir yerde yetişen üzüme
benzemez. Daha önceki yıllarda ilkel olarak üretilen üzüm, günümüzde daha modern
olarak yetiştirilmektedir.Daha ziyade ekonomik değeri olan türler ağırlık
kazanmaktadır.Kesinlikle hormonsuz yetiştirilen Razakilerin,Sultaniyelerin,Kadın
Parmaklarının,Arşın üzümlerinin,Pembe gemrelerin tadı ve nefaseti her zaman
tüketicilerin tercih sebebidir.Köyün üzümleri genellikle yaş olarak
pazarlanır,geri kalanlarda pekmez yada kuru üzüm olarak
değerlendirilir.1979-1980 yıllarında köydeki bağcılıgı geliştirmek amacıyla
Acıpayam Teknik Ziraat Müdürlüğünün katkıları ile 23 dönüm arazide örnek bağ
tesisi kurulmuştur.Fakat günümüzde bu köy bağları ilgisizlikten dolayı ürün
vermez hale gelmiştir.Karahöyükafşarı Köyü bağcılığının dışa açılması ve tür
sayısının gerekirse azaltılarak ekonomik şartlara göre üretim yapılması halinde
köye büyük bir gelir kaynağı olmasında şüphe yoktur.HAYVANCILIKKöyde hayvancılık bazı ailelerin geçim kaynağıdır.1981yılındaki tahmini rakamlar
küçük baş 3 bin, büyükbaş altı yüz kümes 4 bin olup rakamlar çok daha fazladır.Son yıllarda özellikle küçük baş hayvan yetiştiren alıp satan aile sayındaki
artış çok fazladır.1973yılında Teknik Ziraat Müdürlüğünce başlatılan hayvan
ıslah çalışmaları başarılı olmuş montafon cinsi inekler yaygınlaşmıştır. Or-köy
kredisinden yararlanan 55 aile sütçülük yaparak geçimini temin etmektedir. Bu
sütler Aysüt tarafından toplanmaktadır. Köye Kaymakamlıkça 50 aile başta olmak
üzere süt inekleri verilecektir.Köyde kooperatif kurulmuş olup şu an
başkanlığını Ahmet Karadağ yürütmektedir.Ahırlar tamamlanmış olup süt inekleri
beklenmektedir.Köydeki süt üreticileri sütlerini sabah ve akşam olmak uzere yeni
yapılan süt toplama merkezine teslim etmektedirler.SULAMAKöyde sulanabilir arazi çok fazla olmamakla birlikte 1978 yılından beri köyde
kurulan toprak-su kooperatifi ve DSİ'nin üstün gayretleri ve çalışması sayesinde
8 adet artezyen vurulmuş ve buralardan çıkarılan yeraltı suları sayesinde ovanın
bir bölümü kuraklıktan kurtulmustur. Sulama Kooperatifi başkanlığını Hüseyin
Soysal yapmaktadır.TİCARET VE EL SANATLARIKöyde halen terzi, bakkal,beraber,soğuk demirci, kaynakçı ve marangoz
bulunmaktadır.Bu sanatkarlar sayesinde halkın birçok ihtiyacı
karşılanmaktadır.El sanatlarında özellikle halıcılık önemli bir yer
tutar.Eskiden hemen her evde bir tezgah bulunur ve bayanların neredeyse tamamı
kilim ,heybe, torba vs dokumasını bilirdi.Kış mevsiminde her evde mutlaka bir
tezgah kurulur , mahallenin kadınları birbirine yardım etmek suretiyle hem kendi
ihtiyaçlarını, hem de çoluk çocuğunun çeyizlik ihtiyaçlarını dokurlardı.Köyde 4
bakkal(Cahit ÖZCAN),(Osman ÖZDEMİR),Mehmet-Cemil DENG),(Necdet KAYA),4
kıraathane(Fikret ERİŞ),(Mustafa Ali KAYA),(Hasan SÖZER),(Veysel CABAR),2
marangoz(Mustafa KIZILHAN)(Aliosman KIZILHAN),1 demirci(Ali GÜVEN),1 berber(Ali
GÜL),1 terzi(İdris ÖZDEMİR,1 yemci(Hüseyin ALAN),9 yolcu taşımacılığı yapan
şoför(Mehmet KESKİN-Mustafa AY-İbrahim ERCAN-Cemal ERİŞ-Şeref ERİŞ-Metin
ERİŞ-Hasan SÖZER-Ahmet Hamdi YATAĞAN-Cemil DENG-Mehmet ERCAN,2 seyyar mutfak
eşyası satıcısı(Cemil ÖZCAN-İbrahim ÖZCAN),1 temizlik malzemesi üretici ve
satıcısı(Yük.Kimya Müh. Mehmet TÜRK),1 laylon ip üretim tesisi(VELİ İRİŞ-Veli
bey) bulunmaktadır.KALKINMA KOOPERATİFİ:1980 yılında kurulan bu kooperatif halen çalışmalarına
devam etmektedir. Kooperatif başkanlığını AHMET KARADAĞ yapmaktadır.

Gelenek-GörenekÇok eski tarihlerde 1600-1700 ler civarında olan köyün nüfusu her yıl pek çok
ailenin özellikle DENİZLİ'ye göç etmesi sebebiyle bu gün 750-800 dolayındadır.
Köyde diğer Anadolu köylerimizde olduğu gibi düğünlerin ,asker uğurlamalarının
ve bayramların ayrı bir yeri vardır."AVŞARLILAR DÜĞÜNLERİNİ VE BAYRAMLARINI
BAŞKALARINA EMANET ETMEZLER" denilmesinin sebebi köylülerin ne kadar uzakta
olsalar bile düğün ve bayramlara bizzat gelip iştirak etmesindendir.Genellikle düğünler perşembeden tutulmak suretiyle üç gün yemekli olarak bütün
köyün hısım ve akrabanın katılımıyla devam eder. En önemli adetlerden biriside
Sağdıç törenidir.Düğünün üçüncü günü yani gelin alınmaya gidileceği gün damat ve
onun en yakın arkadaşı , yani sağdıcı ilahiler eşliğinde Olukbaşı’na yani köy
meydanına getirilir.Burada köy imamı ve ihtiyarların hayır duaları sonucunda
damat ve arkadaşına para asılır. Damat burada bulunan büyüklerin ellerini öper,
yaşıtları ve arkadaşları da onu tebrik eder.Avşar Beyleri ve Al yazmam türküleri
düğünlerde en çok söylenen türkülerdir.Pek çok adetlerle donatılmış olan Avşar
düğünleri, maalesef maddi ve manevi zorluklar nedeniyle her gün biraz daha
sadeleşme yoluna gitmektedir.

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE GELİNCE:Köyde asker uğurlama törenleri tam bir düğün havası içinde gerçekleşir. Iscak
Tepesi denilen kavaklara salıncak kurulur ve köyün kız ve erkekleri,tabi ki genç
ve de bekar olanlar orada toplanırlarAskerlerin gideceğinden bir gün evvel akşam köyde meydan ateşi yakılarak davul
ve zurnalar eşliğinde oyunlar oynanır. Sabahleyin de asker evlerinde eşe dosta
yemek verilir. Yemeklerin yenmesinden sonra ilahilerle evden ayrılan
askerler,köy meydanında toplanırlar.Burada askerler en önde olmak suretiyle saf
oluşturulur.Büyük küçük herkes toplanarak askerlerin sağ salim dönmeleri için
dualar edilir.Dua bitiminde davul zurnalar yeniden çalmaya başlar.Artık
vedalaşma zamanı gelmiştir.Askere gidecek gençler büyüklerin ellerini öpmek,
küçüklerle sarılmak suretiyle herkesle vedalaşırlar.Herkes gücünün yettiğince
askerlerin cebine harçlık koymayı ihmal etmez.Asker uğurlama törenlerinde bugüne
kadar hemen hemen hiçbir değişiklik olmamıştır.PEHLİVANLIK:Ata sporumuz olan pehlivanlık köyümüzün gelenekleri arasında yer alır.Ramazan ve Kurban bayramlarında iki-üç gün yağlı güreşler yapılır. Köy
meydanında davul zurna güreş havası vurmaya başladımı, köyün gençleri
ellerindeki kispet torbalarıyla toplanmaya başlarlar.Yukarı oda-Aşağı oda diye
iki gurup olan gençler birbirleriyle iki gün boyunca kıran kırana güreş
yaparlar.Bu gün otuz yaşının üzerindeki hemen hemen herkes güreşi az veya çok bilir.Eskileden Kestel pehlivan.Topçu pehlivan,Hacı Dereli,Ali pehlivan,Koca Uluşur,Fişlerin
Ali Çavuş bugün rahatlıkla Kırkpınar’da güreş tutabilecek güce veya tekniğe
sahip pehlivanlar idi.Özellikle KESTEL PEHLİVAN (Süleyman KESKİN)bölgede tanınan
biri idi.(Allah rahmet eylesin)Yakın tarihlerde ise ALİ KAŞLI Pehlivan ile yeğeni Ali Osman Pehlivan bu
geleneğin son temsilcileridir.Maalesef bu güzel gelenek artık sürdürülmiyor.SIYRATKöyde 1000 yıllık bir gelenek olan SIYRAT hala sürdürülmektedir. Dini
bayramların ikinci günü köyün erkekleri öğle namazı sonrası okul bahçesinde
toplanırlar.Eğer kurban bayramı ise kesilen kurbanların boyun etleri pişirilir
ve gruplar halinde yenir.Daha sonra dua edilir ve köy mezarlığına gidilerek
ziyaret edilir.KÖYDE SÖYLENEN MANİLER VE TÜRKÜLER:Köy de düğün ve eğlencelerde söylenen başlıca maniler şunlardır.Ak üzüm parmak gibiSevdiğim kız kaymak gibiBenim sevdiğim güzelAçılır zambak gibiÇamaşır astık iplerePekmez doldurduk küplereSizin kızı bizim oğlana verinDiz çökertmeyin ellereYaman olur telli gelinİnceciktir hem de belinKıvırcıktır saç tellerinNeden ağlar gözlerinDavullar çalınır düğün varYemekler geldi öğün varSenin bir tek sevgilin var iseBenim iki gülüm varKÖYDE SÖYLENEN BAZI SÖZLER:Avşar’a varma akşama kalmaMerkebin bozunu alıp da pişman olmaDeğirmen damı zindandır, döndüğünden belli olmazKadın kısmı şeytandır güldüğünden belli olmazKırık testide su durmazBüyük insan kin tutmazMuhtarlık

Köyümüz,

1973 yılında elektiriğe,1974 de PTT acentesi ve telefona,1979 da tazyikli su şebekesine,

1980 de köy hizmet binasına kavuşmuştur.Bu hizmetlerin köyümüze ulaşmasında emeği olan idarecilerimiz.Muhtar ve azalarımız:AHMET KAŞLI--Muhtar

0-258-5167172 ev

0-536-9201377 cepMehmet ERCAN-Aza

0-533-4205268 cepVeli KARADAĞ-AzaHasan İRİŞ-Aza

0-258-5167049Ali ALTINTAŞ-AzaMuzaffer EREN-Bekçi

0-537-9435742SON ELLİ YILDA GÖREV YAPAN MUHTARLARIMIZ

Dişçi Halil SÖZER

Hacı Musa TURAN

Mehmet TUNÇHAN

Yörük Süleyman KAŞLI

Ö.Ali TÜRK

Baki TÜRK

Halil SÖZER

Ali Osman KESKİN

Selahattin KAŞLI

Kamil KOÇ

Mehmet TÜRK

İsmail SEREN-Koreli

Ahmet KAŞLI

Köyün Camileri:Köyümüzde iki tane cami bulunmaktadır.Yukarı Cami: İmamı Hasan Ali ERDEM- 0.258.5167019Aşağı Cami: İmamı Muhammet Ali KURT-0.537.9345027KARAHÖYÜKAFŞARI KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU

Acıpayam'a 23 km uzaklıkta,Burdur yolu üzerinde 750-800 nüfuslu küçük bir köy
olan Karahöyükafşarı’nın bir okuludur.Okulumuzda birleştirilmiş sınıf uygulaması
yapılmaktadır.1.-2.-3. sınıflar bir derslikte , anasınıfı öğrencileri bir
derslikte okumaktadır.Anasınıfı ilk defa 2006-2007 eğitim öğretim yılında
açılmış olup,bu yıl 12 öğrencisi vardır.Okulumuzun toplam 35 öğrencisi ve 2
öğretmeni vardır.E K T1.SINIF= 6 6 122.SINIF= 3 2 53.SINIF= 3 3 6ANASINIFI= 6 6 12----------------------------------------------------18 17 351-ALİ RIZA KILIÇ-MÜDÜR YETKİLİ SINIF ÖĞRETMENİ- 0 546 25294032-TEZCAN AKGÜN-ANASINIFI ÖĞRETMENİOKULUMUZA AİT İLETİŞİM YOLLARIOKUL TELEFON NO=0 258 5167018OKUL EMAİL ADRESİ= 457180@meb.gov.trKöyde ilkokul 1912 yılında açılmıştır Daha sonra 1940 yılında yeni yapılan dört
derslikli binaya geçilmiş,1972 yılında da Burdur depreminde zarar gören eski
binanın yerine bugün kullanılan beş sınıflık yeni binaya geçilmiştir köyde
halkın ’ı okur yazardır. Atatürk’ün 100 üncü doğum yılı münasebetiyle 1981
yılında başlatılan okuma yazma seferberliğine köyden 10 kadın katılarak okuma
yazma öğrenmiştir. Köyün kırsal yapısı nedeniyle,okuma konusundaki bilinçlenme
de gururla belirtmek gerekir ki;sürekli artmaktadır.Bugüne kadar kökleri
köyümüze dayanan pek çok hemşerimiz yüksek eğitim almıştır.

Fahri ATALAY Veteriner Hekim

Turgut TOK Pamukkale Üni.Yar.Doç.

Lütfü KAŞLI Atasancak İşl.Müd.

Halim KAŞLI Türk Telekom Erişim Servisi-TeknisyenBurhanettin ÇAVUŞOĞLU Emekli ÖğretmenSüleyman ERTUĞRUL İlköğretim MüfettişiSalih HIZ Emekli ÖğretmenRamazan ANIL Emekli BankacıHalil ANIL MimarAsım SEVİNÇ Emekli AstsubayAli SÖZER Emekli ÖğretmenM.Ali ÖZDEMİR Emekli Öğretmenİsa SÖZER Emekli Astsubay-Makine Müh.Kamil AKSOY Emekli PolisVeli ÇAVUŞLAR Emekli PolisAli Osman ATALAY Emekli ÖğretmenAhmet TÜRK Emekli ÖğretmenMustafa ÜNLÜ Emekli SağlıkçıHüseyin ÜNLÜ Emekli ÖğretmenMehmet TÜRK Kimya MühendisiHamza ATALAY MemurMustafa ATALAY Kimya MühendisiHamdi YATAĞAN TopoğrafM.Akif YATAĞAN Öğretmenİbrahim KURBAN Tarih Öğrt.Hüseyin GENÇ İlahiyatçıAli KESKİN ÖğretmenM.Emin OZANSOY ÖğretmenMehmet HIZ ÖğretmenNurettin GÜN Beden Eğt. ÖğretmeniAhmet ÖZAN Sos Hiz. UzmanıŞenol SÖZER Jeoloji Müh.Cemal TÜRK Emekli İmamHasan KARADAĞ Sağlık Müdürlüğünde ŞefHasan HUZ SSK EmekliHüseyin KESKİN PTT TeknisyeniHasan ÖZDEMİR BiologMehmet ERİŞ KaymakamSüreyya ÇAVUŞOĞLU Orman MühendisiHasan SÖZER Edebiyat Öğrt.Mehmet SELEK Havaalanı görv.Arif SELEK ODTÜ Fizik Müh.Süleyman KAŞLI PTT GörvSüleyman KOCADAĞ İnşaat Müh.Veli SEVİNÇ ArkeologHasan SÖZER Edebiyat Öğrt.Adem ÜNLÜ SSK.ŞefiBayram ÜNLÜ Ziraat Müh.Süleyman KIVRAK(Mehmet oğlu) Ing.Öğrt.Süleyman KIVRAK(Hüseyin Oğlu) Ing Öğrt.Halil KIVRAK Fransızca Öğrt.Yunus ZIYLAN Coğrafya Öğrt.Mahmut ANIL DoktorYalçın ANIL DoktorAli AL TopoğrafHasan BEZGİN PolisRamazan ÖZER ÖğretmenHasan ALTAN Okul Müd.Mehmet AKYOL AKEM Ltd. Şti.Mustafa KAŞLI Emekli İmamAziz GÜVEN TopoğrafFatih GÜVEN Bilgisayar Müh.Serdar GÜVEN Bilgisayar TeknikeriKenan NURKAN Deri TeknikeriVeli GÜL Ing. Öğrt.Gül GÜVEN ÖğretmenHuriye GÜVEN ÖğretmenGülsüm KAŞLI Öğretmenİlknur KOCADAĞ(Serçe) ÖğretmenNevriye KAŞLI(Geze) HemşireEmine ÖZAN HemşireDuygu SOYSAL HemşireHamire KARADAĞ HemşireMustafa KARADAĞ Maliye ŞefiMustafa ÖZDEMİR Sağlık MemuruVeli ÇAR DBS Bilgisayar Müh.Ahmet GENÇ Ziraat Müh.Fatih GENÇ Sağlık Memuru

İsmail HIZ Öğretmen

Ayhan HIZ Öğretmen(emekli)

Özgür HIZ Öğretmen

Veli EREN Hacettepe istatistik

Burhan KIVRAK Endüstri Müh.

Nurten KÖROĞLU(EREN) Tekstil Tasarım Müh.

Serdar KURT Resim Öğretmeni

Yasemin SÖZER Sanatçı-Sanat Doktoru

Erkan GÜL Mali Müşavir

Ömer KARAHAN ist.Diş Kliniği Diş Hekimi

Levent HUZ Diş Hekimi

Sevgi KAŞLI Diş Hekimi

Mustafa Özcan SSK Müfettişi

Halil Sevinç Belediye Zabıta Yük.Mak.Müh.

Zümrüt SEVİNÇ Psikolog Doktor

Ismahan ZIYLAN Rontgen Teknisyeni

Osman AKSOY Tütün Experliği Fak.

Nuray AKSOY (ALTAN) İşletme Fak.

Ercan AKSOY Fen Ve Teknoloji Öğrt.

Servet HUZ Diş Hekimi

Servet SÖZER Sarayköy Devlet Hastanesi-Acil Tıp Teknisyeni

Ömer SÖZER Polis Memuru(Allah Rahmet Eylesin)

Şerif SÖZER Polis Memuru

Ömer HUZ Öğretmen( Rahmetli)

Nuri NURAL Öğretmen(Rahmetli)

Muhammet BEZGİN Turgutlu Devlet Has.Acil Servis.Sağ.Mem.

Bülent ERTUĞRUL Adnan Menderes Üni.Yar.Doç.Dr.

Hatice Erken DALKIÇ Sınıf Öğretmeni

Ramazan BEZGİN Gıda Mühendisi

Buket ÖZYAPRAK(Ertuğrul) Dr.Anestezi Uzmanı

Kaynak:
http://www.karahoyukafsari.tr.gg/


 

Copyright © Acipayam.com | Memleket Kokusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-07 (3930 okuma)

[ Geri Dön ]Copyright © 2004-2008 Mustafa UNAL. Bu site PHP-Nuke © 2003 kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.