ANA SAYFA !
RADYO ACIPAYAM.COM

SİTE AYNASI

Üye
32143

25
FİRMA REHBERİMİZ
KÖŞE YAZARLARIMIZ
HABER ZAMAN TUNELİ
SAYFA İZLENİMİ
Şu ana kadar

47743370

sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: 3 Nisan 2004

HİT
· Bugün

1742

· Dün

4587


Bedirbey

BEDİRBEY KÖYÜ


KONUMU : Dalaman Çayının sağ sahilinde, Köyün yakınındaki Çalıca tepesi ile Tuzluk deresinin birleştiği noktadaki sırt üzerine kuruludur.Doğusunda eski adıyla Işkıyan pazarı ile Çalıca tepesi,Batısında Erenler tepesi ve dalaman çayı,Kuzeyinde Aligöz kemeri ve dolaman sırtları,Güneyinde ise Gökpınar ile sınırlanmıştır.

MEŞHUR AİLELER: Köyün kuruluşundan beri müteselsilen soylarının devam ettiği sabit olan ve (Battal oğulları, Manyar oğulları, Eğri oğulları, Hışır oğulları, Kiriş oğulları) soy adları ile anılan ailelerin nesilleri halen bu topraklarda yaşamaktadır.Dattal oğullarından Hasan ağa, Hacı Kabak Mehmet ve Mahmut ağa ve Eğri oğullarından Hacı Hüseyin ve Kiriş oğullarından Ali kiriş ve oğlu Ramazan ağalar , hanedanlıkları ile ve misafirperverlikleri ile anılmakta ve atalarının şereflerini taşımaktadırlar.

SOSYAL YAPI : Nüfusu 300 e yakın olan köyde halk geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Nüfusunun büyük bir bölümü 1965 ve sonraki yıllarda çoğunlukla almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etmiş hala orda yaşamaktadırlar. Ayrıca son yıllarda denizli ve acıpayam ilçesine göç devam etmiştir. Köyün herhangi sağlık kuruluşu yoktur. Ulaşımı ise bir çok köye rağmen daha iyidir.


EĞİTİM DURUMU : Daha önce köydeki okulumuzun varlığı ile bir çok öğretmen, işletmeci, v.b meslek gruplarının yetişmiş olması ile övünen köyümüz, şu an taşımalı sistemle eğitimine devam etmekte ve sonuçları henüz yansımamıştır. Ancak yüksek öğretime devam etme oranı çok düşüktür. Ayrıca okul binası yıllardır atıl durumda ve yıkım kararı çıkmıştır.


COĞRAFYA : Bedirbey köyü geçmişten günümüze kadar Eşeler dağından çıkan dalaman çayı ile hemen yanındaki Erenler tepesi ve sulak arazileri , yanı başında Çalıca tepesi , ve insana sıhat veren iklimi ile mükemmel bir köy olup,Dalaman çayı üzerinde kadim olan yolcu ve kervanların geçit yeri olan bu köprü, Acıpayam ilçesinden Ege ve Akdeniz boylarına giden yolların birleştiği noktadır. Gökpınar Suyu Erenler sırtlarının nihayetlerine rastlayan ve nehrin batısına düşen vadide bir kaynaktan fışkıran ve (Gökpınar) diye anılan su, on iki değirmen döndürecek bir kuvvete sahip olup yukardan aşağıya doğru hızla akmaktadır, bu suyun menbaı önüne yapılan (60-70) metre ebatında ve yirmi metre derinliğinde horasanla yapılmış bir havuz hala mevcuttur.

Vakti ile bir (Baraj) olarak yapılmış ve sular şişirilerek geniş bir ark vasıtası ile ( Bedirbey, Köke, Akalan, ve kısmen Dedebağı ) köylerine ait tarlaların sulanması sağlanmış ise de geçmişten günümüze kadar bakımsızlık yüzünden ihmal edilmiş ve harap kalmıştır. Ayrıca gene Bedirbey köyünün Bostan köy mahallesi de mevcut olup, araları uzaktır. Bu civar bataklıklarından gelen sular dahi vaktiyle derlenip toplanarak Kayacık mevkiinde gene horasanla yapılmış bir sedde ile şişirilerek köyün kuzey semtine düşen araziler sulanmıştır, bu suyun miktarı da yukarıda bahsedilen Gökpınar suyunun aynıdır.

Dalaman çayı derin ve kenarları yüksek olduğundan köpüklene köpüklene akmakta ve kenarlarında bulunan arazi sahipleri de ona karşıdan hayran hayran bakmaktadırlar, arazisi her türlü hububat ekimine pancar, tütün afyon bostan’a elverişlidir, vaktiyle (30) hane ve (150) kadar nüfusu olan Bedirbey köyünün kuzeyini çevreleyen ada bataklığı halkın sıhhati üzerinde olumsuz tesir etmiş olduğundan nüfus çoğalamamıştır.

Bostan ekiminde ve kavun yetiştirmede bir hususiyet taşıyan ve halen bir çiftlik halinde idare edilen (Bostan köyü) arazisi de Bedirbey köyünün bir mahallesi olup, aynı hava şartlarının tesiri altındadır.
ULAŞIM : Ulaşımı ise bir çok köye rağmen daha iyidir. Özellikle Acıpayam ilçesine yakınlığı, Antalya yolunun açılması ve Fethiye yolu için çalışmaların sürmesi, bu köyün stratejik konumunu arttırmakta ve coğrafi konumuna önem kazandırmaktadır.


GEÇİM KAYNAKLARI :Tarım ve hayvancılıktır. Ayrıca gölhisar ilçesinde yapraklı barajı kurulmadan önce köyün gençleri dalaman çayından balıkçılık yaparak para kazanırdı, ancak çayın suları giderek azalmış ve balıkçılık da bitmiştir.


EKONOMİ :Gerek tarıma elverişli olması gerek hayvancılık alanında yeterli potansiyelin olması , Antalya yolunun açılması ve Fethiye yolu için çalışmaların sürmesi, turizm sektörünü gündeme getirmekte ve turizm alanında bu yollar üzerinde tesisler ve işletmelerin açılması ile daha da ekonomik kazanımların olacağı şüphesizdir.
TİCARET:Herhangi bir ticari işletme olmayıp, yatırımcılar için gerek ulaşım gerek altyapı yönünden (organize sanayimizin varlığı) ayrıca yatırımcıların işini kolaylaştıracak ve belki de bedirbey köyünün kaderi ekonomik anlamda değişecektir.


KOOPERATİF, ŞİRKET VE İŞ YERLERİ : Kooperatifleşmeye ihtiyaç vardır.


YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER :Her türlü hububat ürünleri yetiştirilmekte, yakınındaki Ay-yem firmasına satılmaktadır. Ayrıca pancar, tütün, afyon, kavun karpuz, v.b bir çok ürün yetiştirilmektedir.


NÜFUS : Köyün nüfusu geçmişden beri artış göstermemiştir.Halen 300’e yakın nüfusu barındırmaktadır.

ALT YAPI : Acilen çözüm bekleyen kanalizasyon sorunu giderek büyümektedir.


UYGULANAN PROJELER : D.S.İ. ve Köy hizmetleri tarafından köyümüze ait bazı bölgelerde toplulaştırma uygulanmıştır.

ÖNEMLİ SORUNLAR :

a) Köyün yıllardır kanalizasyon sorunu vardır. Çözüm beklemektedir.
b) Köyümüzün gençleri işsizlik sıkıntısından dolayı zamanlarını kahvehanede geçirmektedir.

İmar durumu karışık olup, yeniden düzenlenmelidir

Copyright © Acipayam.com | Memleket Kokusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-11-07 (2385 okuma)

[ Geri Dön ]Copyright © 2004-2008 Mustafa UNAL. Bu site PHP-Nuke © 2003 kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.